30.05.2018 - 01:26

Türk mühendisleri göğüs kabartıyor

Elbette çok kitap var, ancak bilimsel çalışmalar anlamında geçen yıl, Dünya Hidrojen Enerjisi Birliği Başkanı ve Miami Üniversitesi Öğretim Üyeliğinden 2009 yılında emekli olmuş Prof. Dr. Nejat Veziroğlu’yla bir röportaj gerçekleştirmiştik.

Veziroğlu’yla röportajımızda, hem bu yoldaki uğraşları, hem hayatı ile birlikte harmanlanmış olan ve sevgili eşi Dr. Ayfer Veziroğlu’nun kaleme alıp, kitap haline dönüştürdüğü “Hidrojen Romantiği” adlı çalışmaları üzerine İstanbul’da bir araya gelmiştik.

 

İlk bahsedeceğim kitap, o zaman Dr. Ayfer Veziroğlu’nun kendi çalışması olan bir ürün. Bu kitap “Hydrogen Powered Transportation”, 7 Mart 2017’de yayınlandı.

 

 

 

AMERİKA'NIN ÖZGÜRLÜK GÜNÜ...

 

Kitabın özelliği ise, uluslararası adı ile, yani Lisbon Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Taşımacılık Bölümü’nden aldığı doktorasının bir bölümü olması. Dr. Ayfer Veziroğlu’nun doktora sınavının gününü, danışman hocası Dr. Rosario Macario, özellikle 4 Temmuz olarak seçmiş. Nedeni ise, Amerika’nın Özgürlük Günü olması… Böylece her 4 Temmuzda tüm Amerika Ayfer’in doktora aldığı gününü kutlamasını istemesiymiş. Doktora konu başlığı: "Devising a strategy for acceptance of hydrogen energy in transport sector: capturing the health sector value", Taşımacılık sektöründe hidrojen enerjisinin kabulü için bir strateji geliştirilmesi: İnsan sağlığına etkileri olarak geçmekte… Detay olarak kendi ifadesi ile içeriğini kısaca şu şekilde ifade edebiliriz:

 

 

“Günümüzde fosil yakıtların ve alternatif enerjinin mevcut durumu çok konuşulan ve araştırılan bir konudur. Fosil yakıt rezervleri yavaş yavaş azaldığı için yeni enerji sistemine geçiş için çok farklı görüşler vardır. Fosil yakıtların çevreye ve insan sağlığına verdiği zarar ve rezervlerinin azalmasından dolayı, bu enerji kaynaklarının yerini alması için çeşitli alternatif yakıtlar öngörüyoruz. Hidrojen, çoğunlukla ulaştırma sektöründeki petrolün ana enerji taşıyıcısı olarak yer değiştirmesiyle bu geçişe uyuyor. Doğalgaz ve biyoyakıtlar en iyi kısa vadeli çözüm gibi gözüküyor. Ancak 2050'den sonra hidrojenin taşımacılıkta kullanılmasının önemli bir hale gelmesi ve 2100 yılına kadar sürdürülebilir bir enerji sektörüne geçmemizde etkili olacağını görüyoruz. Yakıt hücreli araçlar hidrojenin taşımacılıkta kullanılmasında daha verimlidir. Ayrıca benzinli araçların çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı vermezler. Fosil yakıtların üretimi yavaşlar ve rezervleri düştükçe fiyatları yükselir ve alternatif kaynaklar fosil yakıtlarla ekonomik olarak rekabet edebilir hale gelecektir. Toplam küresel enerji taleplerini karşılamak için nükleer, jeotermal, güneş, rüzgâr ve dalga enerjisine ihtiyaç duyulacaktır. Bu yüzyılda ulaştırma sektörü için bir hidrojen platformu geliştirilecektir. Hidrojen, taşıtlar için bir enerji taşıyıcısı görevi görecek ve sabit uygulamalarda enerji için bir kimyasal enerji depolama biçimi olarak kullanılacak ve büyük olasılıkla gece kullanılmayan enerjiden de üretilecektir. Yukarıdaki bilgilere dayanarak, dünyanın tüm ülkeleri, hidrojen enerjisi için erken geçiş potansiyellerini değerlendirmek için analiz edilebilir. Temel istatistiksel bir yaklaşım çok doğru sonuçlar vermese de, erken geçen ülkeler tarafından yaygın olarak ölçülen birkaç özellik hakkında bilgi verir.”

 

Sevgili Dr. Ayfer Veziroğlu, 2017 Eylül ayında Milletlerarası Hidrojen Enerjisi Derneği’nin Yönetim Kurulu tarafından Executive Başkan Yardımcılığına seçilmiş olduğundan işlerinin artmasına rağmen çok yoğun, ama sanki çok sakin çalışıyormuş gibi kendinden emin, hayatına ve çalışmalarına devam ediyor. Doktora sonrası başka bir kitap daha gerçekleştirmiş: “World Merit Factor Analysis for Hydrogen Fueled Transportation”. Bu kitap ise 29 Ocak 2017 yayınlandı.

 

ANALİZ EDİLECEK ÜLKELERİ BELİRLEDİ

 

Veziroğlu, dünyadaki birçok memleketi analiz etti. Bu çalışması sayesinde dünyadaki hangi memleketler daha önce taşımacılıkta hidrojen enerjisine geçecek, hangileri daha sonra geçeceğine bakarak, doktora çalışmasında hangi ülkeleri analiz edeceğini belirledi.

 

Seçtiği kriterlerin bazıları şöyle: Memleketin büyüklüğü, kişi başına milli geliri, eğitim seviyesi, petrole olan bağımlılığı, insan başına düşen araç sayısı ve hidrojen dolum istasyonu sayısı gibi. Üniversity of Miami’de Endüstri Mühendisliği’nde “Master” yaparken, kendisinin geliştirdiği “Merit Factor Analizini” bu çalışmasına uyguladı. Bu metodoloji, uygun faktör ve ağırlık faktörleri seçilerek ticari şirketlerin kâr potansiyelleri için de uygulanabiliyor.

 

Bu yıl yayınlanan diğer bir kitapta da Dr. Ayfer Veziroğlu ile karşılaşıyoruz. Bu sefer yalnız değil. Bu kendisinin ifadesi ile Ukrayna dilinde yazılan bir grup çalışması. Dr. Ayfer Veziroğlu, kimya alanında yapılan bu çalışma hakkında şu bilgileri verdi: Ukraynalıların emeği daha fazla, D. Schur ve S. Zaginaichenko beraber çalıştığımız bilim insanları. Onlarla daha önce de NATO için kitaplar derledik. Kitap ismi ise, “Carbon Nanomaterials in Clean Energy Hydrogen Systems - I and II (NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security)" Diğer ortak çalışmamız ise, “Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials (Nato Security through Science Series A:) 2007th Edition”. Bu NATO kitapları, tabii beraber organize ettiğimiz NATO Workshoplardan sonra ortaya çıkan eserler.

 

TÜM İNSANLIK FAYDALANSIN

 

İnsan bu tür çalışmaları, bir üretim ve emek olduğu için salt kitap bile olsa heyecanlanıp gururlanırken; topluma, bilime yapılan çalışmalar daha da mutluluk katıyor insana. Üstelik de bu kişi sizin arkadaşınız, dostunuz ise... Uzakta da olsalar, yüreğimizin beraber olduğunu bildiğim güzel insanları tekrar kutluyorum.

 

Veziroğlu Ailesi’nin çalışmalarının aynı ateş ve şevk ile yol alacağı inanıyorum. Sevgili Ayfer, yoğun temposuna ilaveten elinde yetiştirmek üzere olduğu “Hidrojen Romantiği” kitabının İngilizceye çevirisi olduğunu hatırlatıyor ve ayrıca memleketi Edirne’de, Trakya Üniversitesi’yle birlikte 2019 yılında Hidrojen Enerjisi Konferansı hazırlıklarına başladığını müjdeliyor. Limak Şirketi’nin bir toplum projesi olan Türkiye’nin Mühendis Kızları Danışmanlar kadrosunda bulunan Dr. Ayfer Veziroğlu Türkiye’nin mühendis kızlarını ve hidrojen ile ilgilenen ya da çalışmak isteyen, geleceğin enerjisini öğrenmek isteyen herkesi de bu konferansa davet ediyor.

 

Bunun dışında, en önemli ve güzel haber ise, yeni dönemin bilimsel anlamda ne kadar iyi işlere kulaç atmakta olduğunu gösterir nitelikte olduğunu paylaşmak istiyorum.

 

Kendisinden aldığım bilgi dahilinde; 17 – 22 Haziran 2018 de Rio de Janeiro, Brezilya’da, dünya çapında büyük bir konferansları var.[1] Bu konferansta Hydrogen Council’den temsilci olacak. Hydrogen Council, büyük şirketlerin kurduğu dünyayı hidrojen enerjisine çevirmek için girişimlerde bulunan bir grup. [2]

 

Diyeceğim o ki, bilim insanı bulunan keşif, zararlı mı yararlı mı diye bakmaz, işte orada vicdan girer, akıl girer ve en çok da insan yanımız girer. Yoksa, Marie Curie Uranyumu kötü amaçlar için bulmadı elbet de ve Atom Hiroşima’ya atılsın diye değil elbet de!

 

Dünyanın ekonomik ihtiraslar ve savaşlar ile insanların sınır sınır savrulduğu bir düzende, ne kadar doğru ne kadar sağlam ve ne kadar faydalı olabilirsek o kadar faydalı ve kalıcı olacağız.

 

Bu niyetle 2018 den itibaren eski yılları aratmayacak güzel gelişmelerin yaşanacağı güzel bir bilgi ve bilim çağı olsun. Ve tüm insanlık faydalansın.

 

https://odatv.com/turk-muhendisleri-gogus-kabartiyor-0901181200.html